Til middagstid kom jeg til skoven for at flytte kamera (igen). Denne gang fra såt 6 til såt 5 ved Rakkerkulen. I såt 6 gik en Rå med lam ifølge billederne.

Satte mig i tårnet en times tid, og listede tilbage til Susdalen. Udsigten taler for sig selv.

Heller ikke denne gang så jeg noget.