Bukkejagt i såt 1 og 2. Så ikke noget, men fik kontrolleret fodertårn.

Såt 1 – efter træfældning

Sluttede dagen med at flytte kamera rundt.