Eftermiddagsjagt i 25 grader.

bty

Set en skovmår i såt 5-6.