Årets første aftenjagt. En god jagtdag starter godt:

bty

Kun set et egern i såt 1.

Far sad i såt 3. En flot aften.